Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

biianca
1102 ab75 500
biianca
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
biianca
3359 0243 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacornis cornis
biianca
6937 44e3 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viacornis cornis
biianca
8730 fcb2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialuvsick luvsick
biianca
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
biianca
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou vialexxie lexxie
biianca
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
biianca
Ta chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę, że facet patrzy na ciebie inaczej, że zabierasz mu coraz więcej uwagi. Aż w końcu już wiesz, że niczego poza tobą nie widzi.
— Rainbow Rowell - "Fangirl"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
biianca
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
biianca
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
biianca
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że…
- Że co, Geralt?
- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski - "Ostatnie życzenie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

January 11 2020

biianca
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viakingavonschabert kingavonschabert
biianca
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiischa miischa
biianca
biianca
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
biianca
biianca
1732 b5e4
Reposted fromzimt89 zimt89 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
biianca
biianca
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl