Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

biianca
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafairylayla fairylayla
biianca
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeinchina madeinchina
biianca
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viakompleksdziury kompleksdziury
biianca
6110 17c0 500
biianca
biianca
1192 efb1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
biianca
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded viainsanedreamer insanedreamer
biianca
2013 e004 500
Reposted fromGalomtala Galomtala viacornis cornis
biianca
8336 d5e9 500
Reposted fromZircon Zircon viainsanedreamer insanedreamer
biianca
Gdyby nastrój zależał od forsy nie czułbym się źle, ale czuję się źle
Także jebać pieniążki, nawet cukier potrafi być gorzki
— JESIEŃ
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
biianca
1713 1f61 500
biianca
7769 4473 500
Reposted fromexistential existential viainspirations inspirations
biianca
8495 1ef3
Reposted fromGIFer GIFer viainspirations inspirations
biianca
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
biianca
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
biianca
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
biianca
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafoodforsoul foodforsoul
biianca
4527 1133 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
biianca
3131 6bef 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viapffft pffft
biianca
2924 7bba 500
Reposted fromfungi fungi viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl