Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2020

biianca
biianca
biianca
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
biianca
3116 2af8 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
biianca
Reposted fromPoranny Poranny viamiischa miischa
biianca
7799 3d01
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamiischa miischa
biianca
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafoodforsoul foodforsoul

February 16 2020

biianca
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafairylayla fairylayla
biianca
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeinchina madeinchina
biianca
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viakompleksdziury kompleksdziury
biianca
6110 17c0 500
biianca
biianca
1192 efb1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
biianca
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded viainsanedreamer insanedreamer
biianca
2013 e004 500
Reposted fromGalomtala Galomtala viacornis cornis
biianca
8336 d5e9 500
Reposted fromZircon Zircon viainsanedreamer insanedreamer
biianca
Gdyby nastrój zależał od forsy nie czułbym się źle, ale czuję się źle
Także jebać pieniążki, nawet cukier potrafi być gorzki
— JESIEŃ
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
biianca
1713 1f61 500
biianca
7769 4473 500
Reposted fromexistential existential viainspirations inspirations
biianca
8495 1ef3
Reposted fromGIFer GIFer viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl