Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutkapa outkapa
biianca
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
biianca
3483 5bed
Reposted fromimyours imyours viajethra jethra
Rule 1: Don’t let someone be too important in your life.
— (via suspend)
Reposted fromkattrina kattrina viajethra jethra
biianca

June 04 2017

biianca
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra

June 02 2017

biianca
biianca
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajethra jethra
biianca
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
0297 0f76

serious:

who were you?

biianca
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viajethra jethra
biianca
...rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.
— Stephen King "Joyland"
Reposted fromMissMurder MissMurder viajethra jethra

May 28 2017

biianca
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viagwiazdeczka gwiazdeczka
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viagwiazdeczka gwiazdeczka
8427 1634

alieninbeirut:

Me chasing life goals

Reposted frommarvinetta marvinetta viajethra jethra
4163 2ede 500

smudgedup:

opening up

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viajethra jethra
biianca
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viajethra jethra
biianca
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viajethra jethra
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl