Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

biianca
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viajethra jethra
biianca
4217 6422
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viajethra jethra
biianca
4755 45a7 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
biianca
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viajethra jethra
5290 12da 500
Reposted fromxfreischutz xfreischutz viajethra jethra
Don’t say maybe if you want to say no.
Paulo Coehlo
(via themotivationjournals)
Reposted fromnoctemdreamer noctemdreamer viajethra jethra
biianca
Nie widzimy jednak dwóch rzeczy – tego, że można być dla kogoś tylko pierwszym wyborem albo żadnym, bo pomiędzy nimi jest tylko nasza nadzieja. Druga rzecz jest za to taka, że nadzieja – zgodnie ze słowami Stephena Kinga – to największe skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory.
— Michał Szatiło
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
biianca
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viajethra jethra
2904 e767 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viajethra jethra
biianca
3129 fb2f
Reposted fromlaters laters viajethra jethra
biianca
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajethra jethra
biianca
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viajethra jethra
biianca
Wiem, że nie mam znaczenia.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajethra jethra
biianca
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
biianca
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viajethra jethra
biianca
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viajethra jethra
biianca
biianca
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
biianca

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
biianca
4532 2b02 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl