Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

biianca
Reposted frompffft pffft viaoll oll
biianca
9442 db4e 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaoll oll
biianca
8788 f0c3
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaoll oll
biianca
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
biianca

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
biianca
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
biianca
7048 b05f
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
biianca
7063 fcf3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaoll oll
biianca
Reposted fromherrkammer herrkammer viaoll oll
biianca
1503 a9e2
Reposted fromtichga tichga viainspirations inspirations
biianca
7927 206d 500
Reposted fromqb qb viaiblameyou iblameyou
biianca
8012 78f6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapffft pffft
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte viapffft pffft
biianca
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viafajnychnielubie fajnychnielubie
biianca

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
biianca

Czuję się wybrakowana

Jakby ktoś odchodząc zabrał część mej ludzkiej strony.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
biianca
7528 ee53 500
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viageralt geralt
biianca
4975 88cf
Reposted fromgrubas grubas viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl