Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

biianca
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
biianca
Reposted fromantichris antichris viapffft pffft
biianca
biianca
1026 8968 500
Reposted fromzciach zciach viabooze booze
biianca
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasoundaddicted soundaddicted
0594 80e2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasoundaddicted soundaddicted
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viaNoemiJustine NoemiJustine
biianca
0602 da01 500
Reposted fromstroschek stroschek viaNoemiJustine NoemiJustine
biianca
Reposted fromantichris antichris viabooze booze
biianca
biianca
6309 7fba 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viajethra jethra
3568 7682 500

i-just-roll-with-it:

bunnymarie526:

i-just-roll-with-it:

So turns out my prom dress just so happens to match my morph suit..

Go to prom just like this.

I’m thinking about it

Reposted fromkilllakieran killlakieran viajethra jethra
biianca
9726 2649 500
Reposted fromsommteck sommteck viajethra jethra
biianca
1407 eb6c
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viajethra jethra
biianca
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viajethra jethra

November 25 2017

biianca
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
biianca
Nadchodzi ten czas świąt i sylwestra.. samotnych chwil...
— tarczyn
biianca
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
biianca
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viafoodforsoul foodforsoul
biianca
Mar­twienie się nig­dy nie roz­wiązu­je problemu.
Reposted fromemsik emsik viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl