Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

biianca
4292 54a7
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
biianca
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
biianca
6303 354d 500
Reposted frommart6na mart6na viajethra jethra
3509 aa96

lobstmourne:

unimpressedcats:

yes yes i clean 4 u

“IM HELPING”

Reposted fromcontentmint contentmint viajethra jethra
biianca
2575 1ad7
Reposted fromxanth xanth viajethra jethra
biianca
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajethra jethra
biianca
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajethra jethra
biianca
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viajethra jethra
biianca
nienawidze być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viajethra jethra
biianca
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viajethra jethra
biianca
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viajethra jethra
5607 4451 500
biianca
2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol viajethra jethra
4712 c974
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viajethra jethra
3121 d5fa 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro viajethra jethra
biianca
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viajethra jethra
biianca
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra
biianca
Reposted fromgruetze gruetze viajethra jethra
4633 daf0 500
Reposted fromcharmander charmander viajethra jethra
7063 9d1c
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl