Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

biianca
5906 d4f7

February 18 2017

biianca
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaCarrere Carrere
biianca
Reposted frommeem meem viakonwalia konwalia
biianca
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viakonwalia konwalia
biianca
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viaNataly Nataly
biianca
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrangeme strangeme
biianca
9354 d9be 500
biianca
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBloodMoon BloodMoon
biianca
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
biianca
Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viastrangeme strangeme
biianca
5534 c48d 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
biianca
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
7971 02fc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoszko goszko
biianca
I listen to Tchaikovsky. He is both kitsch and profound. I love that lack of 'Good taste.'
— Cy Twombly
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
biianca
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted from9minutowa 9minutowa viagoszko goszko
biianca
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoszko goszko
biianca
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viagoszko goszko
biianca
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę, Niego. Bo przecież całe życie na coś czekamy
— powrót zupy
biianca
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viajethra jethra

July 09 2015

biianca
3949 a80e
Reposted fromrol rol vialuvsick luvsick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl