Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2016

biianca
1325 dad1 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viagwiazdeczka gwiazdeczka
biianca
3808 0a89
Reposted fromtfu tfu viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 18 2016

biianca
biianca
walczcie o siebie, nie dajcie się wdeptać kryzysom beznadziejności
— ks. Jan Kaczkowski
biianca

August 14 2016

biianca

Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kalekę. Człowiek, który zaczyna budować swoje życie na bazie własnej samotności zaczyna się nieodwracalnie psuć. Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe.

— Jakub Żulczyk
Reposted fromatlantyda atlantyda viaretro-girl retro-girl
biianca
4416 1192
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaszydera szydera
biianca
Wcale nie marudzę, ale są takie dni, jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie pisze, nikt mnie nie kocha, nikt o mnie nie myśli i nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
biianca
9034 237a
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaszydera szydera
biianca
biianca
She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
— letters my grandpa wrote about my grandmother ~ imjust-a-girl
biianca
5422 ca33 500
Reposted fromrol rol viaoutkapa outkapa
biianca
biianca
3393 d32f
gorgeous
biianca
5749 e462 500
Reposted frombudas budas viabananaapple bananaapple
biianca
Reposted frompjoter pjoter viaszydera szydera
biianca
8544 cc44
biianca
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
biianca
Raz już się zakochała. (…) Ledwie to przeżyła.
— Jakub Małecki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl