Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

biianca
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vialuvsick luvsick
biianca
0458 831e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaememem ememem
8123 c74d
Reposted fromShinnomew Shinnomew viacudoku cudoku
biianca
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
6449 b7a9 500
6176 e9c2

Hello

Reposted frommyry myry vianoisetales noisetales
biianca
postaw na siebie
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viakonwalia konwalia
biianca
0973 5f83 500
Reposted fromvandalize vandalize viamorazmora morazmora
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viakonwalia konwalia
biianca
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viainspirations inspirations
biianca
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viainspirations inspirations
biianca
0505 da72
Reposted fromzciach zciach viainspirations inspirations
biianca
0873 6196
Reposted fromjacoszek jacoszek viawiedzmik wiedzmik
biianca
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaamelinowa amelinowa
biianca
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaamelinowa amelinowa
6376 fe0a
7143 444f

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaamelinowa amelinowa
biianca
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatraampek traampek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl