Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

1574 1b58
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajethra jethra

June 23 2018

9746 bc79 500
biianca
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiwannabeyour iwannabeyour
biianca
4892 8228
Reposted fromoll oll viamhsa mhsa
biianca
biianca
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaiwannabeyour iwannabeyour
biianca
biianca

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaiwannabeyour iwannabeyour
biianca
8492 893d 500
Reposted frommangoe mangoe viaoll oll
biianca
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaoll oll
biianca
8030 5bc9
Reposted fromseaweed seaweed vianelabai nelabai

June 19 2018

biianca
8729 2f20 500
Reposted fromSanthe Santhe viainsanedreamer insanedreamer
biianca

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
biianca
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
biianca
8114 eb5e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viablueberries blueberries
biianca
Reposted frompsychedelix psychedelix viablueberries blueberries
biianca
6648 489f 500
Reposted fromverronique verronique viablueberries blueberries
biianca
biianca
6111 ca55 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viablueberries blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl