Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

biianca
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viajethra jethra
biianca
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viajethra jethra
biianca
2197 4ea5
Reposted fromimyours imyours viajethra jethra

February 25 2017

biianca
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana
biianca
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoutkapa outkapa
biianca
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
biianca
Reposted fromatranta atranta viamissyseepy missyseepy
biianca
biianca
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
biianca
They wanted to shoot me making games on local TV. I couldn't resist.

Reposted fromNeutrum Neutrum viakittyschool kittyschool
biianca
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacudoku cudoku
biianca
1997 6f1d 500
Reposted fromphilipp philipp vianoisetales noisetales
biianca
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viafuckall fuckall
biianca
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viamandarynka mandarynka
biianca
9744 47a1
biianca
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viaszydera szydera
biianca
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viacover-my-eyes cover-my-eyes
biianca
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
biianca
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

matt-douchene:

do u ever do something mildly impolite like not give a nice goodbye or not hold a door and spend the rest of the day thinking about it

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl