Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

biianca
2215 7218
Reposted fromcorazmniej corazmniej vialexxie lexxie
biianca
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viakatalama katalama
biianca
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viakatalama katalama

January 01 2018

biianca
9907 3e55 500
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
biianca
5560 88f9 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viabananaapple bananaapple
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile vialexxie lexxie
biianca
biianca
2937 840f
Reposted fromtgs tgs viageralt geralt
biianca
- Nie umiem. - A próbowałeś?
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viageralt geralt
5128 139c 500
Reposted frommurmur murmur viageralt geralt
biianca
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viageralt geralt
biianca
Reposted fromFlau Flau viageralt geralt
biianca
5992 56e5
Reposted fromteijakool teijakool viageralt geralt
biianca
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viageralt geralt
biianca
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viageralt geralt
biianca
8335 12dc
biianca
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl