Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

biianca
Czuła się niekiedy jak pogrzebana żywcem w tym świecie całujących się, przytulających, pragnących bliskości i dotyku par. Wmówiła sobie, że przecież jest, do cholery, ten magiczny czas, który wszystko kiedyś na pewno uleczy. Ale zdarzały się jej przerażające momenty, kiedy nie była pewna, czego boi się najbardziej: samej choroby czy wyleczenia. Zapominała go cierpliwie i pokornie. Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— Wiśniewski
Reposted fromSalute Salute viaPrzygnebiona Przygnebiona
biianca
1916 207b
biianca
biianca
Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.
— Bolesław Prus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa
biianca

Jest grupa ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie szczerość i autentyczność. Nazywa się ich introwertykami. Popularny jest pogląd, że w przeciwieństwie do ekstrawertyków czerpią oni energię z chwil, kiedy są sami, a tracą ją w grupie. Mam inną teorię: zyskują energię, kiedy obcują z prawdą i autentycznością, a tracą ją w obliczu fałszu. Nie mogą znieść grup społecznych, w których nie można być sobą, grup w których trzeba udawać. Nie ma to nic wspólnego z liczebnością. Nie chodzi o to, że introwertyk woli być zamknięty w sobie, boi się ludzi i najlepiej się czuje w samotności. Nie. Najlepiej czuje się, kiedy nie doświadcza kłamstwa.

Introwersja to dar. To umiejętność rozpoznania natury drugiego człowieka. Choć czasami nie potrafią tego wytłumaczyć, introwertycy odczuwają, kiedy ich relacja z drugim człowiekiem opiera się na fałszu. Wiedzą, że coś jest nie tak. Potrafią zajrzeć w głąb , prosto w oczy, i dostrzec to, co kryje się za niewidzialną kurtyną. Uwielbiają kontakty szczere, niezakłócone, bez napięcia. Nie znoszą wielkich zbiorowisk, w których wszyscy zakładają weneckie maski i świecą światłem odbitym. Dlatego właśnie często mówi się, że introwertyk woli kameralne spotkania. Owszem, ale nie dlatego, że nie cierpi ludzi. Po prostu łatwiej wtedy o zachowanie autentyczności. Nie potrafię wyobrazić sobie kilkusetosobowego zgromadzenia, w którym każdy jest sobą. (...)

Introwertycy nieraz nie potrafią znieść, kiedy ktoś odrzuca ich dobroć. Starają się, są dla kogoś mili, a druga osoba tego nie docenia i ma to w dupie. Poczucie odrzucenia jest trudne do przepracowania i zrozumienia.

— Włodek Markowicz
Reposted frompaperman paperman viamhsa mhsa
biianca
Kobieta potrzebuje mężczyzny, który ją wysłucha, przytuli i zawsze będzie jej pragnąć.
biianca
7738 7f43 500
Reposted frombluejane bluejane viacudoku cudoku
1909 1de6

wallpaperlyrics:

Amy Winehouse // You Know I’m No Good

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viathereover thereover
biianca
3919 85fc 500
Reposted fromwhim whim viasatyrlane satyrlane
biianca
7371 f24b 500
Reposted fromszelestlisci szelestlisci viasatyrlane satyrlane
biianca
3022 ebee 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viasatyrlane satyrlane
biianca
“When sexuality, style, humor and playfulness all come together, along with a bit of innocence, well, that’s when a burlesque show becomes great.”
— Dita Von Teese
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viaszydera szydera
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera
biianca
8926 d207 500
Reposted fromrol rol viajustmess justmess
biianca
Reposted fromheima heima viajustmess justmess
biianca
biianca
2947 8844
Reposted fromsohryu sohryu viasatyrlane satyrlane
biianca
biianca
7096 acfb 500
biianca
5241 01df
Reposted fromzenibyja zenibyja viatraampek traampek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl