Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajethra jethra
biianca
Nie poznałem już dawno nikogo
Moje wyjścia już rzadko wychodzą
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viajethra jethra
biianca
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
biianca
8640 49bc
Reposted fromwwannie wwannie viagreysanathomy greysanathomy

March 31 2018

biianca
biianca
biianca
Po co te lata obaw, że moje zdanie jest mniej ważne? Po co rozmyślanie czy wszystkim dookoła spodoba się to co mówię? Po co myślenie o tym co oni pomyślą? Jak zinterpretują moje słowa? Jak spojrzą na mnie? Potem układnie w głowie scenariusza jak mam odpowiedzieć. Żeby było tak jak oni chcą.
Przecież to nieistotne. A moja głowa pleśniała przez tyle lat. Zupełnie niepotrzebnie. 
Koniec. Czas zacząć być.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viazwierzejuczne zwierzejuczne
biianca
1590 2f46 500
Reposted fromnutt nutt viasoundaddicted soundaddicted
biianca
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
biianca
4365 6647
Reposted fromnyaako nyaako viazwierzejuczne zwierzejuczne
biianca
Nienawidzę tego pieprzonego marca
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne
biianca
Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty viadobby dobby
biianca
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
biianca
4330 f10e
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadobby dobby
biianca
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadobby dobby
biianca
7971 9b85 500
biianca
1937 19d4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaifinkso ifinkso
biianca
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
biianca
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl