Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

biianca
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
biianca
"Nienawidzę też, jak mnie ludzie pytają wesolutko, jak się czuję, takim tonem, jakby się z góry spodziewali pozytywnej odpowiedzi, mimo że doskonale wiedzą, że czuję się jak groch przy drodze".
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromstercum stercum viainsanedreamer insanedreamer
biianca
2315 dea9 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
biianca

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viainsanedreamer insanedreamer
biianca
0121 d160 500
Reposted fromzciach zciach viaCarrere Carrere
biianca
6053 c846 500
Reposted fromfungi fungi viainimaginable inimaginable
biianca
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
biianca

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
biianca
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
biianca

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

biianca
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
biianca
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
2230 d74d
Reposted fromunco unco viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
biianca
biianca
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viaunusual unusual
biianca
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual
biianca
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson viakompleksdziury kompleksdziury
2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl